Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Cărţi poştale cu citate din Bernard Shaw, Maria Teresa Leon, Rafael Alberti despre Mihai Eminescu
the original: (74KB)
Author :
Coroban Vasile - critic literar
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 20:27:58Andrei Pavlovici Vă trimit B.Shaw despre Eminescu.
Rev. Luceafărul, Bucureşti, 15 iunie, 1959.
"Am citit din nou Împărat şi proletar şi Strigoii şi celelalte poeme. Dacă aş fi unul din aceşti tineri editori, proprietari de maşini de tipărit, care desgroapă cărţi vechi şi imposibile, scoţîndu-le în ediţii bibliofile, m-aş repezi pur şi simplu la cartea aceasta uluitoare... Dacă ai găsi un Delacroix(tînăr) şi o tipografie! Nici o ediţie prozaică, stil Macmillan-Murray-Constable nu va atinge nota cea justă. Ar fi nevoie de muzica lui Berlioz..."
(Din scrisoarea lui g. B.Shaw, traducătorului în engleză a Poeziilor lui Eminescu, 1929).
V.Coroban

---------------------------------------

"Luceafărul", 15 iunie 1959. B.Shaw despre Eminescu
Cele câteva poeme tipărite în Anglia de Emily Pankhurst, au trezit admiraţia lui B.Shaw, care le-a prefaţat încă în 1930: "Dac-aş fi unul din acei editori tineri - scria el - care au o tipografie proprie, care scormonesc imposibile cărţi vechi şi scot din ele cărţi noi, m-aş năpusti asupra acestei uluitoare cărţi..." Şi după ce-l compară pe Eminescu - pictural cu Delacroix - şi muzical cu Berlioz, - el încheia scrisoarea către traducătoare: "Înştiinţează-mă ce şanse ai avut cu acest moldovean care a scos sfîrşitul secolului XIX-XX din mormînt".
V.Coroban

--------------------------------------

Despre Eminescu
Maria Teresa Leon şi Rafael Alberti, scriitori progresişti spanioli, din prefaţa traducerii în spaniolă a Poeziilor lui Eminescu, Buenos Aires, 1958.
"Vedem cît este de mare acest romîn, înzestrat cu o profundă solidaritate umană, unindu-se cu poporul său. vers cu vers, durere cu durere; inima lui a urmat drumul care le-a fost hărăzit lui Victor Hugo în Franţa şi lui Mickiewicz în Polonia şi lui Petiofi în Ungaria".
"Primăvara omenirii" cîntă în versurile lui aşa cum a cîntat şi în cele ale lui Esprocenda şi ale lui Shilley.
Aceşti scriitori spanioli M.T.L. şi R.A. au lucrat 10 ani la traducerea în spaniolă a lui Em.