Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  10.12.1964
Scrisoare - numirea lui A.Lupan în calitate de oponent la susţinerea tezei de doctor habilitat a lui N.Corlăteanu
the original: (35KB)
Author :
Filin F.P. - directorul Institutului Limbilor AŞ URSS
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:17:4310 декабря 1964 г

№ 339/631

Академику АН Молд.ССР А.П.ЛУПАНУ

Глубокоуважаемый
Андрей Павлович!

Принимая во внимание Ваше любезное согласие выступить официальным оппонентом по защите докторской диссертации Н.Г.Корлэтяну, Ученый совет Института языкознания АН СССР утвердил Вас официальным оппонентом по упомянутой защите. Организация защиты намечается на пятницу 22 января 1965 года. Не откажите в любезности сообщить, устраивает ли Вас эта дата. Ваш ответ желательно получить не позднее 1-3 января, чтобы своевременно дать объявление в газету о дате защиты.

Директор Института
языкознания АН СССР
член-корр.АН СССР
/Ф.П.Филин/See also:
- Documente -> Diverse -> Recenzii -> Recenzie la cartea "Studiu asupra sistemului lexical moldovenesc din anii 1870-1890" de N.Corlăteanu
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)