Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1970
art. "Demnă şi meritată distincţie" (despre laureaţii ai premiului de stat din Moldova - I.C.Ciobanu, L.Dubinovschi, C.Ştirbu, S.Mocanu)
(1970)
the original: (234KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:19:14Demnă şi meritată distincţie

Întâmpinăm marea zi a centenarului leninist într-o atmosferă de înaltă sărbătoare. E o zi, care ne ridică în lumină pe toţi: muncitori, ţărani şi cărturari, cu cele mai luminoase gânduri şi cu dragostea atotnorodnică faţă de marele nostru învăţător. În toate colţurile Moldovei oamenii întâmpină istorica dată ca un prag de biruinţă. Fiecare aduce în totalurile colective cele mai bune roade ale muncii şi ale activităţii sale cetăţeneşti. Creaţia fiecăruia se revarsă ca un prinos cinstit în opera colectivă de făurire a comunismului. Ne leagă pe toţi în marea operă idealul leninist, conştiinţa de feciori credincioşi ai Patriei lui Lenin. Oriunde nu s-ar aduna oamenii astăzi la sărbătorirea înaltului jubileu: în uzinele noi, în sălile luminoase ale instituţiilor de învăţământ şi cultură, în cadrul însufleţit al adunărilor de colhoznici, peste tot ei sunt cuprinşi de conştiinţa, că tot ce-au făurit până acum şi ce le aparţine, sunt roadele vieţii noastre noi, create şi îndrumate de geniul lui Lenin. Moldova întreagă şi-a ridicat fruntea de gospodină truditoare în marea lumină a leninismului.
Cultura Moldovei e prezentă cu demnitate la jubileul leninist. Operele scriitorilor, artiştilor plastici, ale compozitorilor noştri, măiestria artiştilor interpreţi cunosc azi o înflorire deosebită, constituie o adevărată cunună spirituală, adusă la sărbătoarea poporului. Dovada acestui fapt o constituie şi comunicatul de azi despre decernarea premiilor de stat unor noi maeştri ai artei şi literaturii moldoveneşti.
Premiul încununează munca asiduă, depusă timp de un deceniu de către scriitorul I. C. Ciobanu. Romanul «Podurile», pentru care i se conferă titlul de laureat, a fost primit cu mare căldură de către masele largi de cititori. Unanimitatea, cu care a fost salutată noua carte atât în presă, cât şi la conferinţele cititorilor, confirmă înalta ei valoare artistică şi educativă.
Romanul te cucereşte prin poezia lui, prin viziunea optimistă a vieţii, care se desprinde până şi din paginile cele mai dramatice ale cărţii. El poate fi numit figurativ o frescă a vieţii ţăranilor moldoveni într-un trecut nu prea îndepărtat. E o operă autentică şi profund realistă, în care trăiesc chipuri vii, artistic convingătoare, o carte, în care viaţa pulsează în toată bogăţia şi plinătatea ei, o carte scrisă cu multă căldură şi dragoste faţă de pământul, din care-şi trage rădăcinile, cu o profundă înţelegere a psihologiei ţăranului. Ca şi în lucrările lui anterioare, I. C. Ciobanu demonstrează şi în «Podurile» un stil specific, propriu numai lui, o limbă bogată în culori şi plasticitate norodnică.
Romanul «Podurile» a meritat înalta distincţie, ca o lucrare de valoare reală a prozei sovietice moldoveneşti contemporane.
Laureat al Premiului de Stat al republicii a devenit în anul acesta şi eminentul nostru sculptor L. I. Dubinovschi, membru-corespondent al Academiei unionale de arte plastice.
Chişinăul, capitala Moldovei Sovietice, demult e împodobit de operele monumentale, larg cunoscute, ale lui Lazar Dubinovschi, unul dintre maeştrii de seamă ai sculpturii sovietice contemporane. Decernarea Premiului de Stat al RSS Moldoveneşti încununează azi o serie emoţionantă de portrete sculpturale şi grupul eroic cioplit în lemn «Părinţi şi copii», «Deşteptarea», «Răscoala», «Tinereţe».
«Părinţi şi copii» e o operă pătrunsă de o zguduitoare putere de expresie, trăieşte în ea evocată bărbăţia luptătoare şi caracterul de neînfrânt al virtuţiilor populare, întruchipate în figurile a trei muncitori. Sunt, de fapt, făurari şi luptători ai istoriei, reprezentanţi a trei generaţii pe magistrala dezvoltării revoluţionare. E o epopee a luptei pentru viaţa nouă, prinsă în esenţa sa pe trei trepte de înfăptuire. Cel din urmă bărbat, contemporanul nostru, îl vedem încadrat între făurarii de azi ai vieţii noastre paşnice. Un aspect deosebit de pătrunzător al talentului lui Dubinovschi ni se descoperă în seria lirică, profund omenească şi cu înaltă veridicitate de caracter a portretelor sculpturale: Ho Şi Min, Florica, bustul compozitorului Ştefan Neaga... E descoperită într-o vibraţie de mare intensitate bogăţia lăuntrică şi concentrata viaţă spirituală a omului. Ca putere de pătrundere psihologică, capacitate selectivă de tipizare şi veritabilă poezie a trăirii, opera premiată a maestrului Dubinovschi e o treaptă de înaltă creaţie în arta noastră plastică.
Larg cunoscut şi înalt apreciat în republică şi mai departe pe meleagurile ţării e artistul poporului din Uniunea RSS, actor al Teatrului moldovenesc de dramă, Chiril Ştirbu. El, în vârsta deplinei sale maturităţi, e primul artist al Moldovei, care a creat pe scena teatrului nostru chipul lui Vladimir Ilici Lenin. I se acordă Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru interpretarea veridică a rolului lui Lenin în spectacolul «În numele revoluţiei, aminteşte-ţi!». Printre chipurile create de Ştirbu, în îndelungata sa carieră teatrală, aceasta este, fără îndoială, o realizare superioară a artistului şi a teatrului nostru. Noi l-am văzut pe Chiril Ştirbu interpretând pentru prima dată chipul lui Ilici cu ţinută de înaltă răspundere încă în spectacolul «Curanţii Cremlinului», pus pe scena noastră aproape un sfert de veac în urmă. Actorul deschide cale teatrului nostru în interpretarea marelui rol de rezonanţă istorică. Îndrăzneala sa creatoare a fost îndreptăţită şi apreciată de spectatori. Şi alte roluri aduse de el pe scenă în decursul anilor ni-l recomandă ca pe un maestru valoros, cu bogate calităţi dramatice. E unul dintre cei mai îndrăgiţi actori ai scenei noastre. Cu spectacolul «În numele revoluţiei, aminteşte-ţi!» Ştirbu vine, fericit încadrat de tovarăşii săi de artă, în întâmpinarea ...
...

Andrei LUPAN, preşedinte al Comitetului republican pentru Premiile de Stat.
See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Dubinovschi Lazăr (sculptor)
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Ciobanu Ion Constantin (scriitor)
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Ştirbu Chiril (actor)
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Mocanu Spiridon (dansator al ansamblului "Joc")
- Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Manifestări, evenimente cu caracter oficial -> Decernarea premiilor de stat RSSM pentru anul 1970
With : Dubinovschi Lazăr - sculptor, Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961), Ciobanu Ion Constantin - scriitor, Ştirbu Chiril - actor, Mocanu Spiridon - dansator al ansamblului "Joc"