Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  28.08.1969
Răspuns privind asigurarea bibliotecilor şcolare cu literatură clasică şi contemporană
the original: (53KB)
Author :
Corobceanu Anatol - om de cultură şi politic, locţ.preş. SM RSSM(1963-1970)
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-20 19:13:23Индекс № 1108/759 28 VIII 1969

Депутату Верховного Совета
Молдавской ССР
тов. Лупан А.П.

Шолданештский избирательный округ,
Резинский район

Совет Министров Молдавской ССР рассмотрел Ваши просьбы, высказанные на 5-й сессии Верховного Совета Молдавской ССР, и сообщает, что Министерству народного образования МССР поручено изучить вопрос и принять меры к обеспечению школьных библиотек классической и современной литературой.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 3 июня 1967 г. № 502 (постановление Совета Министров Молдавской ССР от 15 июля 1967 г. № 300) и в связи с переходом школ на новые учебные планы и программы Министерству просвещения СССР и Государственному комитету Совета Министров СССР по печати поручено к 1970/71 учебному году завершить издание стабильных школьных учебников, учебных пособий для учащихся и методических руководств для учителей.
В этот же срок Министерство народного образования и Государственный комитет по печати республики обязаны обеспечить составление и издание оригинальных учебников и учебных пособий.

Зам.Председателя
Совета Министров Молдавской ССР (А.Коробчану)