Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  07.01.1953
Însemnări privitoare la povestirea "Mitrea Cocor" tipărită de editura de stat a Moldovei
the original: (118KB)
Authors :
Istru Bogdan - scriitor
Corlăteanu Nicolae - filolog
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-02-03 15:59:28Însemnări
privitoare la povestirea "Mitrea Cocor", tipărită de Editura de Stat a Moldovei

Cartea, luată îndeobşte, se citeşte curgător, îi redat drept conţinutul şi se păstrează atmosfera originalului.
Editura a făcut bine, că în procesul redactării textului moldovenesc a scos unele scene politiceşte îndoielnice, ca, de-o vorbă, episodul, când comunistul român Florea, fiind pe front în Ucraina, întâlneşte un copil de acolo şi-i dă cu o mână o bucată de pâine, da pe ceilaltă o ţine încleştată pe revolver.
În privinţa limbii nu se vede consecvenţă în textul moldovenesc. Mai întâi în ceeace priveşte cuvintele necunoscute: uneori se lămuresc cuvinte îndeobşte cunoscute ca de pildă: "ciocoi", "viituri", "Scaraoţchi", "gorgan" şi altele. Unele lămuriri îs neîndestulătoare:cuvântul "instigator" se echivalează cu "care îndeamnă la nesupunere".
Pe de altă parte o seamă de cuvinte, care ar trebui lămurite, nu se lămuresc, bunăoară: "pleasnă", "pol de aur", "docar", "cucumea" şi altele.
Nu-i consecvenţă nici în privinţa formelor gramaticale, mai ales celor verbale. Aşa perfectul simplu, formă puţin caracteristică pentru limba moldovenească, uneori îi păstrat mai ales în dialoguri, alteori nu-i păstrat. Socotim, că trebuie înlocuit pestetot.
Súnt cazuri, când mai mult ca perfectul este înlocuit fără să fie nevoie cu perfectul compus ("s-a incheiet","s-a trezit" în loc de: "se încheiese", "se trezise"- pag.5).
În original se dau forme moldoveneşti, care în textul moldovenesc sunt înlocuite fără nici o pricină, bunăoară: "subţiori" cu "subsuori", "căci" cu "deoarece" şi a.m.d.( pag. 4).
Deasemenea lipsesc unele propoziţii, a căror scoatere nu-i motivată (vezi paginile 4,5, şi a.).
În articolul lui V.Sugoneai, dela sfârşitul cărţii, titlul unei cărţi a lui Sadoveanu: "Crâşma lui moş Precu" îi schimonosit în "Cârciuma lui moş Precu", caşicum "cârciuma" ar fi mai pe moldoveneşte.
Se calcă uneori regulile ortografice ale limbii moldoveneşti.
Ţinem să subliniem totuşi, că, având în vedere problemele, care se pun odată cu editarea unei asemenea cărţi, a fost nevoie de o comisie din oameni competenţi la pregătirea manuscrisului pentru tipar. Asta ar fi dat putinţă la stabilirea unor anumite principii de lucru asupra cărţii. Socotim ca o greşeală faptul, că tot lucrul a fost lăsat în seama redactorului.
Mare însemnătate are înfăţişarea ediţiei moldoveneşti cititorului nostru. Ni se pare, că cel mai nimerit lucru, care mai poate fi încă îndreptat, este de a deschide cartea cu un cuvânt lămuritor, în care, printre altele,să se sublinieze specifica formelor de limbă, folosite de autor în cartea asta.
Socotim,că textul moldovenesc, pregătit în formă definitivă trebuie numaidecât trimis prin VOX lui M.Sadoveanu, ca să-şi deie părerea.

7. 1. 1953 B.Istru,
N. Corlăteanu,
A. Lupan,