Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1984
Felicitare la 60 de ani - "... Şasezeci, să-i purtaţi sprinten şi sănătos, e o mândră şi destoinic câştigată floare la ureche. După asta, vin celelalte..."
the original: (41KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Marinat Alexei - scriitor
updated: 2007-04-15 19:51:59Dragă şi mult stimate Alexei Romanovici!
Salut cu veche şi statornică simpatie omul şi scritorul cetăţean, neastâmpăratul şi rodnicul talent, cu care Dumneavoastră ne îmbogăţiţi literatura şi fizionomia de breaslă a condeierilor Moldovei. Sunteţi un om cu suflet bogat, dăruit cu izvoare de gând sănătos şi de viziune creatoare neastâmpărată. Din ele v-aţi întemeiat scrisul şi conduita profesională, pe care noi iş-lalţi le preţuim solidar şi călduros.
Şasezeci, să-i purtaţi sprinten şi sănătos, e o mândră şi destoinic câştigată floare la ureche. După asta, vin celelalte...
Capul sus, privirea înainte şi bateţi cadenţa la maşina de scris!
Ura!..