Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  16.08.1983
Scrisoare - rugăminte de a participa la o adunare
the original: (71KB)
Author :
Malev Vera - scriitoare
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 19:49:4616 august 83
Dragă Andrei Pavlovici.
Potrivit vechilor legi epistolare, ar trebui să încep prin a-ţi aduce la cunoştinţă că sunt bine sănătoasă, exprimându-mi în acelaşi timp nădejdea, că nici mata nu rămâi mai prejos.
Să nu intrăm în amănunte în ceea ce priveşte sănătatea mea. A matale mă interesează mai mult. Dat fiind că totdeauna am vrut să te ştiu sănătos şi voinic, iar în cazul de faţă îndeosebi.
La 25 august, după multe şi sâcâitoare amânări, care mi-au răpit două luni din acel timp ce speram să fie mai prielnic pentru munca mea de acasă, dat fiind canicula, deci după atâtea inutile amânări, va avea loc în sfârşit adunarea cu problemele Plenarei din iunie. La adunare va veni şi ne va vorbi tovarăşa Chiriac Nelly Pavlovna.
Te rog, Andrei Pavlovici să fii sănătos, să vii şi să vorbeşti aşa cum ştii mata la această adunare, care, fireşte, aş vrea să treacă bine, să fie o discuţie serioasă, omenească şi literară.
Sper că ploile acestea nesfârşite nu ţi-au pricinuit prea mari stricăciuni la Mălăieşti şi că totul acolo e tot atât de frumos şi înfloritor ca acum... De câţi ani n-am mai fost acolo, pe la mata?
Am uitat toate amintirile cu care se încheiau pe timpuri scrisorile şi deacea am să-mi termin aceste rânduri cu totul prozaic după cum mi-s şi erudiţiile?: A matale Vera
P.S. Multă sănătate Raisei Moiseevna