Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan

Această pagină web, consacrată poetului, publicistului şi omului de stat Andrei Lupan (1912-1992), reprezintă rodul muncii de valorificare a arhivei personale din cabinetul său de lucru şi cuprinde atât scrieri şi publicaţii cunoscute cât şi documente inedite. Lucrând asupra materialelor, familia moştenitoare a considerat că volumul şi conţinutul lor iese din cadrul unei biografii personale, fapt care a determinat decizia de a le prezenta unui public larg. Site-ul de faţă include partea esenţială a acestor materiale, sistematizate iniţial de Andrei Lupan şi completate pe parcursul anilor de după dispariţia poetului cu publicaţii apărute în presa periodică, precum şi cu înregistrări audio/video colectate din diverse surse şi păstrate în familie. O parte din această arhivă se regăseşte în ediţia în două volume Andrei Lupan, Scrieri (2002).

Proiectul în ansamblu îşi propune să prezinte opera şi activitatea social-politică ale lui Andrei Lupan într-un mod obiectiv, folosind documente ce relevă mărturii şi fapte din realitatea istorică şi culturală a Basarabiei postbelice. Ne-am asumat răspunderea de a prezenta toate materialele în varianta lor originală, fără omiteri sau modificări. Am făcut-o conştient pentru a oferi vizitatorilor acestui site posibilitatea de a consulta o sursă cât mai completă şi obiectivă de documente ce se cer analizate şi inţelese în contextul timpului căruia îi aparţin.

Crearea site-ului este şi un omagiu pentru acei oameni din generaţia lui Lupan, care în ciuda timpurilor represive au ştiut să creeze opere artistice de valoare şi să păstreze spiritul şi demnitatea acestui neam. Prin curaj, onestitate şi credinţă în valorile naţionale, ei au asigurat continuitatea în cultură, artă şi educaţie de-a lungul perioadei postbelice.

Angajarea socială a lui Andrei Lupan reprezintă modul său firesc de a fi şi de a răspunde cerinţelor timpurilor sale. Refuzând orice calcule de conjunctură, poetul a rămas fidel până la sfârşit idealurilor etice şi social-politice la care a aderat în tinereţe. "Şi ceea ce am făcut, mai ales păcatele, pe care căutaţi să le uşuraţi, păcatele eu le-am făcut conştient şi deliberat. Eu n-am căzut în greşeli. Eu am crezut în ceea ce am crezut, ceea ce foarte mulţi se tem să pronunţe astăzi - în ideea comunistă. În ceea ce a crezut omenirea de mii şi mii de ani pe toate meridianele lumii. De când au început în comunităţi primitive şi arhiprimitive să vorbească de frăţie între oameni, de susţinere, de dreptul celor umiliţi şi necăjiţi - de atuncea ideea asta se ridică şi trăieşte. Că a fost compromisă, că a fost batjocorită, că a fost dată la cheremul ticăloşilor şi a criminalilor... Da, s-a întâmplat, s-a întâmplat această prăbuşire istorică fără precedent. Da-i fără precedent?" - este un fragment din ultima luare de cuvânt a poetului la sesiunea, dedicată jubileului de 80 de ani, ce a avut loc în sala mică a Academiei de Ştiinţe (februarie 1992).

Au trecut mai bine de cincisprezece ani de la dispariţia lui Andrei Lupan. Este un răstimp în care materialele arhivei sale devin pagini din istorie. Atât de complicată cum este, istoria generaţiei lui Lupan aparţine acestui neam. Suntem obligaţi să o cunoaştem pentru ca să o înţelegem. Pentru ţinerea de minte.

familia Lupan
Octombrie 2007* Structura site-ului este amplasată în mod constant pe partea stângă a ecranului. Datele biografice sunt sistematizate în tabelul cronologic şi totodată se regăsesc în mai multe materiale monografice , dintre care se evidenţiază lucrarea lui Haralambie Corbu 'Vocaţia şi blestemul înaintemergătorului'.

Cele peste 1200 de titluri sunt incluse în capitole în funcţie de gen. O parte din articole apar în mai multe variante – originale din presa periodică şi cele redactate de către autor şi incluse ulterior în ediţiile Cãrţile şi rãbojul anilor (1969), Scrieri vol.3 (1973).

Conceptul şi realizarea tehnică - Nicolae Ţurcanu, nepotul lui Andrei Lupan.