Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Հայրենակից Սեմյոնը
1963
updated: 2006-03-09 08:42:47


romanian original: Vărul Simion
armenian translation: Հայրենակից Սեմյոնը Author: Babaean Vardkes - traducător, redactor superior la editura "Sovetakan groh"
russian translation: Земляк Семен Author: Şişcan Constantin - scriitor rus din MoldovaՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑ ՍԵՄՅՈՆԸ

Հայրենակից մեր Սեմյոնը
պատմում էր միշտ իրեն հանգով,
թե մուժիկը թուր-թվանքով,
ո՜նց էր ջարդում ֆրանցուզին,
և թե ինչքան տակնեհան էր
իմպերատոր Պալեոնը:

Ու պատմությունն այդ սրտամոտ
պատմում էր նա բոլորի մոտ,
Գինու թասը դեմը դրած,
ինչպես «Հայր մեր» կրկնում անվերջ:

Պատմում էր նա կրակ կտրած,
թե Պալեոնը կռվով իրա
ի՜նչ մեղք վերցրեց խղճի վրա:

Ի՜նչ է, փակե՞նք աչք ու ականջ,
եթե ճապուկ ֆրանցուզը,
փետուր խրած իր կարտուզը,
թուրը քաշեց դեպի ռուսը:
Ո՜նց չէ, հրաշք կլիներ հա՜:

Մի էս թասը վերցրու, ախպեր,
էն տակառին խփի՛ր ու բեՙր...
... Ու ճթճթաց հրդեհը մեծ,
ախր Ռուսիան ու Եվրոպան—
ու՛ժ են, ո՛չ թե հանաք մի բան:

Ֆրանցուզը կամ թե խոտը,—
հաշիվ չուներ դրանց զորքը,
բայց նեղում էր ցուրտն ու սովը:
Ու ֆելդմարշալ Կուտուզովը
շրջապատեց Մոսկվայի մոտ
ու ճամփեքի վրա բքոտ
տու՛ր թե կտաս դրանց գլխին:

Իմպերատոր ասած բանը,
ի՛նչ էլ ասենք, աստրճա՜ն է:
Բայց օրենքը օրե՛նք է միշտ,
չե՛ս շրջանցի հեշտ ու հանգիստ:
Դե մա՛րշ, հերո՛ս, դեպի կղզի,
նստիր մենակ ու մեկուսի:

Է՜յ, գինի բեր, քնած հո չե՞ս,
լավ է, ուշքդ վրադ պահես:
Իսկ դու, եղբայր Իստրատի,
խնդմնդում ես քթիդ տակին,
չլինի՞ թե սրտով մեկ եք,
էդ անօրեն Պալեոնի հետ:

Ու կուժը, շը՚մփ, խեղճ Իստրատին,
սա շրմփաց իսկույն տափին,
կանգնի՛ր, այ մարդ, էսպես էլ գո՞րծ,
քեֆը դարձավ տուր ու դմփոց:
Կովից հետո էս աշխարհում
հաշտությունը քաղցր է լինում:

Իսկ անողորմ մեր Սեմյոնը
ամբոխի մեջ ո՜նց է թնդում.
— Հանաքն, իրոք, դանակ դառավ,
ով կորցնում է, էլ չի գտնում:
Եվ ստացավ «մերսի-պարդոն»
իմպերատոր Պալեոնը:

1963


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1966 95
Andrei Lupan Versuri Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1967 184
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1969 95
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 293 (trad. C.Şişcan)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 344
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 291 (trad. C.Şişcan)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 77
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 99 (trad. C.Şişcan)
Andrei Lupan (traducător - Vardkes Babaean) Maghistrali Editura "Sovetakan groh", Erevan 1977 28 (trad. Vardkes Babaean)
Andrei Lupan Versuri/stihi Editura "Literatura artistică", Chişinău 1982 226
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 203
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 365
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 242 (trad. C.Şişcan)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 279