Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1956
Scrisoare în legătură cu redactarea tendenţioasă a articolului despre opera lui D. Gherşfeld "Grozovan" (substituirea noţiunilor obiective, istorice în articolul "Drum bun" /rus. "V dobrîi puti"/)
the original: (65KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipients :
Iazloveţchii ?. - Redactorul ziarului "Sovetskaia Moldavia"
Iliaşenco Chiril - secretar CC PCM
CC PCM - Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova
SM - Ziarul "Sovetskaia Moldavia"
updated: 2007-04-15 16:09:14РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ "СОВЕТСКАЯ МОЛДАВИЯ"
тов. Язловецкому
копия: тов.ИЛЬЯШЕНКО К.Ф. - ЦК КПМ

По просьбе редакции я написал для газеты "Советская Молдавия" статью о премьере оперы "Грозован" под названием "В добрый путь". В статье я говорю текстуально "первая молдавская советская опера". Гранки были целиком согласованы со мной и в них это выражение было сохранено целиком.
Прочитав статью в газете, я обнаружил, что без моего ведома редакция вычеркнула слово "советская". Таким образом получилось, что я будто утверждаю, что опера "Грозован" является первой оперой в истории молдавской музыки, что совершенно не соответствует правде.
Протестую против такого произвола, который ставит меня в ложное положение перед общественностью. Если отдельным лицам угодно занимать нигилистическую позицию по отношению к молдавской музыкальной культуре, то пусть это остается на их совести. Я же никогда не соглашался с этим.
Имея горькую практику, на опубликование исправления не надеюсь.
Тем не менее, я пишу Вам для того, чтобы отказаться от приписанного мне ложного утверждения.
С уважением
(ЛУПАН А.)
See also:
- Publicistica -> Articole, eseuri, discursuri... -> Cronici culturale, evenimente, aniversări, omagii, personalităţi -> art. "Drum bun" /rus. "V dobrîi puti!"/ (despre premiera primei opere sovietice moldoveneşti "Grozovan")
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)