Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  04.08.1988
Scrisoare oficială cu argumente în favoarea trecerii la grafie latină, referiri la decizia de introducere a grafiei slavone în Transnistria, anul 1938
the original: (333KB) (3335KB)
Author :
Romanenco Nicolae - istoric literar
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
inserted: 2006-11-03 20:52:52Stimate Andrei Pavlovici!

Nu ştiu în ce scop a fost creată Comisia interdepartamentală pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii moldoveneşti. Dar hotărârea ei va avea un efect din cele mai însemnate pentru o nouă perioadă din viaţa culturală a republicii. Sesiunea din 1951 a fost dedicată de fapt lucrării lui Stalin "Marxismul şi problemele lingvistice". Sesiuni asemănătoare s-au ţinut în toate republicile unionale. Republica noastră era chiar în întârziere. Fiind secretar ştiinţific al Filialei Academiei URSS, îmi amintesc că a venit chiar de la Academia URSS o dispoziţie ca această sesie să se ţină cât mai urgent. Cum s-au desfăşurat lucrurile Mata ştii probabil mai bine decât mine, fiindcă aveau probabil acces la CC. Am profitat de această sesie ca să lichidăm unele urmări ale represaliilor din 1938. Acum s-ar putea rezolva şi problema alfabetului.
Alăturez copiile materialelor din "Moldova socialistă" din 6 iunie 1938 şi unele considerente ale mele.

Toate cele bune!
N. Romanenco

4-VIII-1988.

P.S. Anul acesta se împlinesc 40 de la sesia VASHNIL-ului. Cu această ocazie am să încerc să public câteva materiale rămase de la prof. Dereviţchi, pe care le-am găsit în arhiva Verei Panfil.О Комиссии по изучению истории молдавского языка и его развития.

Сам состав комиссии говорит о том, что ей прийдется решать вопросы не научного, а политического характера. В состав комиссии не входят такие авторитетные языковеды, как Габинский, Евдошенко, Корлэтяну, Раевский. Комиссия сможет, конечно, консультироваться с ними. Я лично хочу остановиться на одном из вопросов, который прийдется решать новосозданной комиссии, а именно вопрос перехода на латинский шрифт. Молдавский язык является единственным романским языком в СССР и он должен сыграть подобающую ему роль, не только с культурной, но и с политической точки зрения. Город Кишинев должен стать центром романистики в СССР.
Отказ от латинского алфавита был результатом репрессий 1937-1938 гг. в Молдавской АССР. Мотивировался он политическими соображениями. /Решение и мотивировка прилагаются, как они были напечатаны в "Молдова сочиалистэ" от 6 июня 1938 года./
Все же молдавских лингвистов работавших в Молдавском филиале Академии наук СССР и в ВУЗ-ах МССР обязали обосновать этот переход на русский алфавит и с научной точки зрения. Они подчинились этому диктату и стали прибегать к различного рода мистификациям.
В настоящее время, когда Советский Союз устанавливает культурные связи с другими странами и стремиться играть все большую роль в мировой культуре, возвращение к латинскому шрифту в МССР приобретает и политическое значение. Советская литература /художественная, научная, политическая/, выходящая на молдавском языке латинским шрифтом, могла бы получить широкое распространение не только в Румынии с ее 24-х милионным населением, но и в других зарубежных странах, среди читателей знающих румынский язык.
Став центром романистики в СССР, город Кишинев мог бы привлечь к совместной работе романистов Советского Союза, а также и крупных романистов, живущих в других странах, среди которых имеются и уроженцы Бессарабии.


"Moldova socialistă" din 6 iunie 1938.
(primul număr apărut cu alfabet rus)

1. Articolul de fond - "Cerinţa norodului moldovenesc este împlinită"
"... Trecerea la alfabetul rus este o mare lovitură asupra duşmanilor norodului troţkiştilor, buhariniştilor agenţii fascismului, care au vrut să rupă Moldova Sovietică înfloritoare dela Uniunea RSS. Duşmanii norodului sub masca introducerii alfabetului latin îngunoieşă limba moldovenească, scrie cuvinte neînţelese pentru truditorii Moldovei. Cerinţa norodului este împlinită. Toată scrierea ca şi tipărită în limba înţeleasă moldovenească şi pe alfabetul rus, care este înţeles pentru toţi truditorii Moldovei...
Slăvită razvedcă sovietică, condusă de cel mai bun soratnic a tovarăşului STALIN, tovarăşul EJOV fără milă îi demască cum ei nu s-ar masca..."
- - - - - - -
2. Hotărârea Comitetului împlinitor Central a RSS Moldoveneşti "Despre trecerea scrisului moldovenesc dela alfabetul latin la alfabetul rus".
"Duşmanii norodului, care au operat în Moldova, a petrecut politica duşmănoasă pe frontul zidirii naţional-culturale, îngunoieşa limba moldovenească cu cuvinte şi termene saloane-burgheze româneşti, au introdus alfabetul latin neînţeles pentru truditorii Moldovei.
Luând în seamă cerinţele truditorilor Moldovei
Prezidiumu Comitetului Împlinitor Central a RASS Moldoveneşti, hotărăşte:
1. A trece scrisu moldovenesc dela 1 iuni anului 1938 de la alfabetu latin la alfabetu rus.
2. A întări alfavitu scrisului moldovenesc într-un număr de 37 semnuri din următoarele litere: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Я, Ь.
Împlinitorul îndatoririlor preşedintelui Comitetului Împlinitor Central a RASS Moldoveneşti Constantinov
Secretaru Comitetului Împlinitor Central al RASS Moldoveneşti Rusnac.
19 mai anu 1938."

- - - - - - - - - -
Pentru a curăţi limba moldovenească de cuvinte neînţelese se cerea: sîrnici în loc de chibrite, zavod în loc de uzina, Chitai în loc de China ş.a.See also:
- Documente -> Polemici -> Articole, extrase, procese verbale... -> art. "Sesiunea ştiinţifică în problemele lingvisticii moldoveneşti" (raport pe marginea sesiunii ştiinţifice a savanţilor AŞ URSS şi a Moldovei unde s-au dezbătut problemele esenţiale ale lingvisticii moldoveneşti)