Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Завръщане
1944
updated: 2006-08-11 22:17:31


romanian translation: Întoarcerea acasă
bulgarian translation: Завръщане Author: Burlac-Vilcanov Petr - traducător
bulgarian translation: Завръщане Author: Nencev Dimitr - traducător bulgar
russian translation: Возвращение Author: Gagiu Valeriu - scenarist, regizorЗАВРЪЩАНЕ

Опустошен мой край любим,
градина суха, голи клони.
Завърнал се, те виждам в дим,
Молдова родна, скъпа моя.

Един ли враг над теб вилня,
земя свещена и сурова?
Те бяха хиляди — вълна
враждебна, под чиито стъпки
ти им копаеше гробове.
Макар че сипеха със сол
кървящите ти още рани,
ти като як, мъжествен ствол
все непреклонна си остана:
на всеки път и кръстопът
като скала се ти изправи,
в теб враг намери свойта смърт.

Молдавски край неукротен,
сега превърнат в пепелище,
за кой ли път през майски ден
обличаш се в премяна пищна
и плуваш в цветна белота,
заслушана от двата бряга
на Днестър древен в песента.

Ледът пропуква и гърми —
за към морето се стреми.
И пак е пролет, пак е май,
ала войната няма, няма край...
Но в този праведен двубой
и ти съдбата си ковеш,
непобедим край роден мой.
И твои братя,
синове
над теб развяват като пламък
освободителното знаме.

Освободен край роден, мил,
за своя празник с кръв платил.
Отново песни ще се леят,
отново пролети ще греят.
Във есенния топъл здрач
ще слуша жеравите тук —
за миг оставил своя плуг —
с ръка над веждите сеяч.
И ден след ден щастливи хора,
повярвали в живота нов,
ще виждат мирен взрив там, дето
разрухата до вчера зла
вилнееше навред в полето.
А ти, запяла своите дойни,
Молдавия, ще вдигнеш пак снага
уверена, щастлива, знойна,
с трева зелена ще покриеш
безславните гробове на врага.

1944 г.


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Poezii Editura de stat a Moldovei, Chişinău 1947 23
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura de stat a Moldovei, Chişinău 1954 66
Andrei Lupan Liţom k liţu Editura de stat a Moldovei, Chişinău 1957 64 (trad. V.Gagiu)
Andrei Lupan Pro nas Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1959 62 (trad. A.Korenev)
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1959 94
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1962 101
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 97 (trad. V.Gagiu)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 134
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 117 (trad. V.Gagiu)
Ti pomniş, Alioşa (Îţi aminteşti, Alioşa) Editura de stat a armatei "Dirjavno voenno izdatelstvo", Bulgaria 1975 430 (trad. Dimitr Nencev)
Andrei Lupan Dobro nosiaşii Editura "Detskaia literatura" 1980 41 (trad. V.Gagiu)
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 91
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 100
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 93 (trad. V.Gagiu)
Petr Burlac-Vilcanov (traducător şi alcătuitor) Pesenta na hilmovete Editura "Literatura artistică", Chişinău 1988 12
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 126See also:
- Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Întoarcerea acasă"