Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (28KB)
The autograph author:
Arghezi Tudor - scriitor român

 
 


Tudor Arghezi
 
 
 
 
  "Scrieri" (v.1)
 
 
 
 
  Editura pentru literatură, Bucureşti

Domnului şi Tovarăşului
Andrei Lupan.
Permită-mi colegul
întru cele citibile, vizibile cît
şi imponderabile, să-i vîr în buzunar
un caiet de versuri, drept
bună amintire că m-a cinstit cu
vizita dumisale în atelierul meu de
cuvinte mai mult sau mai puţin potrivite...
Cu dragoste romînească şi literară.
Tudor Arghezi
Bucureşti
4 noiembrie 1964

 

See also:
- Documente -> Corespondenţă -> Cu scriitori din România -> Urări de bine din partea lui Tudor Arghezi transmise prin Mitzura Arghezi-Cameniţă, felicitări din partea lui Baruţu Arghezi (1964-66)
Authors : Arghezi Baruţu - fiul lui Tudor Arghezi, Arghezi Mitzura - fiica lui Tudor Arghezi
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
- Publicistica -> Despre Lupan -> Materiale în care se vorbeşte sau se aminteşte de Lupan -> art. "Arghezi, pattern al Basarabiei literare" (Ediţia nr.395)
Author : Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)