Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Fată de ţară
1961
updated: 2006-02-28 08:16:38


romanian original: Fată de ţară
russian translation: Деревенская девушка Author: Levitanski Iurii - poet, traducător
ukrainian translation: Сільська дівчина Author: Şveţi VasiliFATĂ DE ŢARĂ

Căutaţi, harfelor, fata ceea de la ţară,
cu obrazul tuciuriu,
cu mâinile agere
şi daţi zvon melodiilor tainice
cuibărite în inima ei.

Atingeţi-i mâinile,
ele au harul ritmului,
înnăscut din zvâcnirile firii,
din orchestrarea vieţii
numită de oameni hărnicie şi muncă.

Sunaţi la atingerea lor,
cu spice de aur,
în toiul secerişului,
voi, grâielor-harfe.

Lanul şi miriştea din jur
i-au dăruit freamătul anotimpurilor
cu rodul, cu dorul
şi cu mirozna ademenitoare de patimă,
adunată în ciclul spicelor pline.

Cu soarele gol, faţă în faţă,
bună de sârg,
gata de harţă,
fata îndeamnă prin muzica verii.

Înfruntă arşiţa, năzuroasă,
arătându-i vârful limbii,
când îi atinge buzele
saramura colbăită de sudoare.

Cristei cuibăriţi undeva o îngână –
poate la joacă?
Te-ai mira de-i aude
aicea, în duruit de maşină,
preocupată de rostul practic al zilei.

Descopăr cuţitele lanul,
cu dinţi de rechin barabanul rumegă spicele,
bojoci de metal răsuflă şi vântură,
iar peste umerii fetei
limpede curge cascada grăunţelor.

Lovesc pârguite
peste umerii tari
şi devin mai grele cu inerţia căderii,
parcă zvâcnetul sângelui ei
le încarcă din plin
cu rostul hărăzit al vârstei.

Pe câte dealuri, pe câte ogoare
te-am văzut pe tine, secerătoare?
Îndură asprimile,
adună bogăţiile, fată de ţară,
cu simplitatea generoasă a ţărancelor,
trudind de dimineaţă până-n seară.

Bate cu mâinile calde
ritmul sănătos al zilelor
şi primeşte osteneala răsplată
ca pe o grea brăţară de argint,
împreună cu toate darurile tinereţii.

Să freamăte,
să se împlinească
în dorurile tale
nedăruite încă nimănui.

Veniţi cu ea,
seara, din mirişti, pe drumul cu plevuri,
veniţi, cântece înalte, pătimaşe,
în dumbrava tinereţii sale.

Fie-vă zvonul de taină găsit
prin grijile şi visele ei toate,
să bată ca un clopot al bucuriilor
coapte,
dorite,
desferecate.

Căutaţi, cântecelor, fata aceasta
măiastră
şi numiţi-o stăpâna voastră.

1961


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1966 18
Andrei Lupan Versuri Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1967 140
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1969 18
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 241 (trad. Iu.Levitanschii)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 321
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 238 (trad. Iu.Levitanschii)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 25
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 26 (trad. Iu.Levitanschii)
Andrei Lupan Versuri/stihi Editura "Literatura artistică", Chişinău 1982 144
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 188
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 343
Andrei Lupan Dobrii znak Editura "Radianskii pismenik", Kiev 1987 68 (trad. Vasili Şveţi)
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 220 (trad. Iu.Levitanschii)
Constelaţia lirei Editura "Cartea Românească", Bucureşti 1987 222
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 266
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 148

Printed:
Journal Date
revista "Nistru", Chişinău 1961See also:
- Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Secvenţă din serata de creaţie Andrei Lupan-70 - poezia "Fată de ţară" în lectura Ninelei Caranfil
With : Caranfil Ninela - actriţă la Teatrul Naţional din Chişinău