Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
La porţile lui Cronos
1969
updated: 2006-03-09 19:25:51


romanian original: La porţile lui Cronos
armenian translation: Քրոնոսի դարպասների մոտ Author: Babaean Vardkes - traducător, redactor superior la editura "Sovetakan groh"
lithuanian translation: Prie Chrono vartų Author: Matuzevicius Eugenijus - scriitor lituanian
russian translation: У ворот Хроноса Author: Cuzovleva T.LA PORŢILE LUI CRONOS

De-ar fi, cum sclipeşte paharul
aievea din grai să apară
mirajul străbun ce-l invoc...
Pace o mie de ani şi noroc!

Cronos bătrânule, încruntate,
în noaptea boltită a trecerii tale,
sub legile veşnic fatale,
la porţile surde
nădejdea cea mare mai bate.

E crugul cohortelor multe,
din veac devorate de tine,
şi cad în abisuri,
şi pier abătute
popoare, credinţe, ruine...

Prin săbii trecute,
sub focuri şi gloanţe,
şi iar sfârtecate de bombe,
apar generaţii,
dispar generaţii,
în ciclice hecatombe.

E vrerea destinului – fatum?
Iar lumea e robul pe roată,
ce moartea-n răgazuri o-nfruntă
doar ca să-şi facă tortura mai cruntă?

Războaie.
Războaie.
Războaie…
Şi gâdele trece cu ochi de văpaie
şi încă din hău se arată –
veşnicul fatum!
tragicul fatum!

Ci noi între fulgere stăm!
Lovim cu nădejdea în orbul blăstăm
şi scrâşnetul lumii sfidăm a-l preface
în pavăză nouă de pace.

Bătrânule Cronos!..

Nou Anul se-aşează la rând,
şi crugul e-al vieţii cum n-a fost nicicând,
şi-i cum nici n-a fost pe Olimp
turnat în destine un altfel de timp.

Şi iată-ne,
iară şi iară,
cu aprig sporita voinţă amară,
cu-ntreg zguduitul pământ ce se zbate
în dor sfârtecat şi sudori picurate,
cu geniul istoriei străluminatul –
cristal sângeriu de credinţă înaltă –
cu toate vom bate la porţile tale,
în legile tale fatale,
bătrânule Cronos!

Să cadă odată,
să cadă,
să cadă din lege haoticul fatum!

O, nu îngâmfaţi şi orbiţi
şi nu de nelinişti feriţi,
ci goi între fulgere stăm,
sub crâncenul fatum blăstăm,
şi-n cârcă dureri omeneşti am adus,
şi-i cugetul vremii poruncă de sus,
şi geamătul vieţii spre el se întoarce,
strigându-şi suprema poruncă de pace...

Şi-n lacrimi sclipeşte paharul,
şi steaua nădejdii coboară,
sfinţind cu lumini făr’ de moarte
mirajul trudit de departe-departe...Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 318 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Gromovnic Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 8
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 392
Antologia poeziei moldoveneşti contemporane Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1974 65
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 322 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 110
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 136 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan (traducător - Vardkes Babaean) Maghistrali Editura "Sovetakan groh", Erevan 1977 44 (trad. Vardkes Babaean)
Moldavija lasas ugnies Editura "Vaga", Vilnius 1978 24 (trad. Eug.Matuzevicius)
Andrei Lupan Versuri/stihi Editura "Literatura artistică", Chişinău 1982 252
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 233
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 412
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 277 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 316
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 172See also:
- Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "La porţile lui Cronos" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)