Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Prie Chrono vartų
1969
updated: 2006-03-09 19:25:51


romanian original: La porţile lui Cronos
armenian translation: Քրոնոսի դարպասների մոտ Author: Babaean Vardkes - traducător, redactor superior la editura "Sovetakan groh"
lithuanian translation: Prie Chrono vartų Author: Matuzevicius Eugenijus - scriitor lituanian
russian translation: У ворот Хроноса Author: Cuzovleva T.PRIE CHRONO VARTŲ

O kad lyg žėrėjimas šito bokalo
Nušvistų, išreiškęs mūs taikiąją valią,
Senasis miražas, kuriuo aš tikiu...
Ir tūkstantį metų jums laimės linkiu!

O Chronai, seni niūrusis!
Po skliautais nakties, kur keliauji rūstus,
Fatališkas toks - tarp mirčių ir gimimų,
Vėl beldžias Didžioji Viltis į vartus,
Į tavo kurčiuosius vartus, į likimą...

Praėjo, nuėjo daugybė kartų,
Prasmego bedugnėj - jų viltys išblėso.
Ir griūna, ir dūžta svajonės tautų,
Tik lieka idėjų ir miestų griuvėsiai...

Kapojant kardams, siaučiant liepsnai ir švinui.
Pro bombų sprogimą mirties laukuose -
Karta po kartos dingsta vėtroj ugninėj,-
Visur ten juoda hekatombų dvasia.
Kas tai? Ar likimas - tie amžiai ir metai?
Pasaulis - tik vergas, prikaltas prie rato?
Jo pastangos grumtis prieš smurtą ir mirtį
Jį verčia žiauresnę dar bausmę patirti.

Karai.
Vėl karai.
Ir karai...
O budelis šypsos ramiai ir gudriai.
Jis žvelgia bedugnėn, kur lyg prakeikimas
Tas tragiškas fatumas, mūsų likimas.

Nors griaudžia griaustiniais akloji lemtis,
Bet mes atlaikysim - mūs rankoj viltis!
Mes drįstam svajoti, pasauliu tikėti
Ir trokštam taikos visoje mūs planetoj.

O Chronai, seni niūrusis!

Bet štai Naujieji metai jau arti,
Atgimsta naujos jėgos vėl širdy.
Ir net Olimpas senas atjaunėja,
Kitaip būtin ir laikas įsilieja.

Ir mes,
Įtempę vėlei savo valią,
Iškėlę žemės kančią ir žaizdas,
Ir savo meilę, sunkią ir bedalę,
Atminę žuvusias lig šiol kartas,
Išvydę naujo genijaus gimimą,
Išgirdę kruvinos vilties šaukimą,-
Visi mes vėl pradėsim belsti į vartus.
Į tuos vartus,
Kur slepias tavo fatumas rūstus.
Niūrusis seni Chronai!

Tegriūna fatumas,
Tegu prasmenga!
Tešvies pasaulyje taiki, giedra padangė.

O ne, ne pagyrūnai mes apakę,
Ir, siautėjant audroms, nebūname bailiai.-
Perkūnijų žaibai mus nuogus plaka.
Randai palieka sieloje giliai.
Mes ant savų pečių žmonijos kančią nešėm.
Ir žinom: protas tik vienintelė viltis.
Jį kaip įstatymą gyveniman įrašom
Ir tikime: jo nušviesta bus ateitis.

Ir blykčioja lyg ašara taurės kristalas.
Nušvinta nemari žvaigždė vilties,
Ir driekias tolumon žmonijos ilgas kelias -
Virš jo svajonė vėl sparnus išties.


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 318 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Gromovnic Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 8
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 392
Antologia poeziei moldoveneşti contemporane Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1974 65
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 322 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 110
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 136 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan (traducător - Vardkes Babaean) Maghistrali Editura "Sovetakan groh", Erevan 1977 44 (trad. Vardkes Babaean)
Moldavija lasas ugnies Editura "Vaga", Vilnius 1978 24 (trad. Eug.Matuzevicius)
Andrei Lupan Versuri/stihi Editura "Literatura artistică", Chişinău 1982 252
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 233
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 412
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 277 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 316
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 172See also:
- Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "La porţile lui Cronos" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)