Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Քրոնոսի դարպասների մոտ
1969
updated: 2006-03-09 19:25:51


romanian original: La porţile lui Cronos
armenian translation: Քրոնոսի դարպասների մոտ Author: Babaean Vardkes - traducător, redactor superior la editura "Sovetakan groh"
lithuanian translation: Prie Chrono vartų Author: Matuzevicius Eugenijus - scriitor lituanian
russian translation: У ворот Хроноса Author: Cuzovleva T.ՔՐՈՆՈՍԻ ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ՄՈՏ

Էույս գավաթների շողարձակման պես,
թող ամանորյա ճառերից հաոնհ
կոչը վաղեմի, իբրև սուրբ պատգամ
ժողովրդական՝
խաղաղ կյանք ու սեր ձեզ հազար տարի:

Քրոնո՛ս, մռա՜յլ ծերունի:
Մթին գիշերվա կամարների տակ,
ուր ուղիդ հավերժ
հավատարիմ է ճակատագրի խիստ օրենքներին.
ինչպես անցյալում,
լսում եմ ահա—
խուլ դարպասներին, ոնց մեոյալ կրծքին
Մեծ Հույսն է բախում:

Ծակատագիրդ այսպիսի՜ն է, Մա՛րդ:
Մաքառե՛ս պիտի անվերջ, անդադրում:
Ու խորտակվում են, կորչում առհավետ
անդունդներն ի վար
տաճարներ բազում
և ժողովուրդներ,
լեզու և կրոն:

Բոցերի միջով ու սրահալած,
ռումբի պայթյունից բզկտված ու խեղճ,
սերունդներ գալիս
ու խորտակվում են դարեր ու դարեր՝
հեկատոմբների մագիլների մեջ:
Ի՞նչ է դա, արդյոք,
ճակատագի՞ր է անխուսափելի,
թե՞ մութ առեղծված,
մի՞թե ստրուկ է աշխարհն ու գերի՝
իր խաչին գամված:

Նա մահ չի՛ ուզում:
Ընդդիմանում է ամե՛ն, ամե՛ն ժամ
և իր երկնային պատիժը դարձնում
կրկնակի՛ դաժան:
Եվ պատերազմներ:
Եվ պատերազմներ:
Եվ պատերազմներ...

Կողքին դահիճն է՝ աչքերուս արյուն,
հայացքով անթարթ նայում է, նայում
վիհի մեջ պահված ճակատագիրը
մեր ողբերգական:

Բայց միևնո՛ւյն է,
բայց միևնո՛ւյն է, մենք պետք է
կանգնե՛նք կայծակների մեջ,
նզովքին այդ կույր հարված հասցնելու
հույսերով անշեջ,
պետք է մաքառե՚նք,
որ կափկափյունը մեր մոլորակի
դառնա պատվարը մեր էրազների
ու պաշտպանի մեզ պատերազմներից:

Գալիս է ահա ուրի՛շ Նոր տարի,
Քրոնո՛ս, մռա՜յլ ծերունի:
և կյանքը ինքը ուրի՜շ է հիմա,
և Օլիմպոսում նույնիսկ հինավուրց
պտույտն ուրի՜շ է ճակատագրի:

Եվ մենք
մեր կամքի ողջ լարվածությամբ,
գզված–գզգզված մեր ամբողջ հողո՛վ,
հատված-ծվատված մեր սիրո՛վ ամբողջ
և մեր քրտինքո՛վ դառն ու հողաբույր,
դարի հանճարո՛վ
և արնակարմիր նիշո՜վ հավատի—
մենք այդ բոլորո՛վ կբախենք դուռը
ճակատագրական քո օրենքների,
Քրոնո՛ս, մռա՜յլ ծերունի:

Թող, որ փլուզվի
խղճին ընդդատյա
մեր ողբերգական ճակատագիրը:

Ո՛չ,
և նորից, ո՛չ,
մենք կուրացած չենք սնապարծությամբ,
անսիրտ—անտարբեր ստրուկներ չենք մենք, —
մենք կայծակների ներքո մերկացած,
ճակատագրի ցասկոտ կանչի տակ,
դարերով երկար տանջված-տառապած,
բանականությո՛ւն,—
ահա նա՛ է մեր օրենքը վերին:
նրա՚ն է հասնում հաոաչը կյանքի,
և աշխարհը իր աղոթքն է հղում...

Ժամն է հնչում վեհ:
Զնգում է գավի բյուրեղապակին:
Հառնում է հույսի աստղը բոցավառ,
որ լուսավորի՜ իր լույսով անմար
հեռավոր երազն այս մոլորակի:

1968


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 318 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Gromovnic Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 8
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 392
Antologia poeziei moldoveneşti contemporane Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1974 65
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 322 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 110
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 136 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan (traducător - Vardkes Babaean) Maghistrali Editura "Sovetakan groh", Erevan 1977 44 (trad. Vardkes Babaean)
Moldavija lasas ugnies Editura "Vaga", Vilnius 1978 24 (trad. Eug.Matuzevicius)
Andrei Lupan Versuri/stihi Editura "Literatura artistică", Chişinău 1982 252
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 233
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 412
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 277 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 316
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 172See also:
- Înregistrări video -> Secvenţe din emisiuni, cronici -> Secvenţe din emisiuni televizate, serate de creaţie... -> Poezia "La porţile lui Cronos" în lectura autorului
With : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)