Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
La ţelină un tânăr scriitor
(dedicaţie lui Vladimir Nicu)
1956
updated: 2006-09-07 19:12:19


romanian original: La ţelină un tânăr scriitor (dedicaţie lui Vladimir Nicu)
byelorussian translation: На цаліне пісьменнік малады (Уладзіміру Ніку) Author: Hvedarovici Micola - traducător, Minsk
russian translation: На целине - писатель молодой (Владимиру Нику) Author: Semenovski C.LA ŢELINĂ UN TÂNĂR SCRIITOR
Lui Vladimir Nicu

La ţelină un tânăr scriitor
pe care încă nimenea nu-l ştie
cu noaptea-n cap se urcă pe tractor
şi c-un condei de zece brazde scrie.

Sta adormită stepa mii de ani
şi primul plug azi o trezeşte poate,
un tractorist cu suflet de ţăran
îşi ară prima pagină de carte.

Cum a-nceput?
Eu nu istorisesc,
privesc un suflet şi citesc o faptă,
de-atunci când pe-un caiet copilăresc
m-am întâlnit cu viaţa lui cea dreaptă.

L-am cunoscut înfometat de cărţi
cătând în ele buchii pe măsură,
cercându-le cum muşti din pădureţ,
de-i străpezeau măselele în gură.

Din satul lui scrâşnind în rezidiri
noi l-am chemat cu dădăceli uşoare,
să-i facem dibuielile subţiri,
să-i îmblânzim năravul cu tiparul.

El n-a găsit la noi ce căuta,
din Chişinău s-a dus cu mâna goală,
în hărţuieli colhoznice a-ntrat,
a mers pe şantier ca la o şcoală.

Spre ce chemări?
Miraje-n rotocoale
plutesc pe zări şi ard în ochii săi,
el trage-n stepă brazde cu temei,
urmându-şi drumul năzuinţei sale.

Aşa dorit, ca-n bulgării fierbinţi
o ploaie cu bulbuci după arsură -
va scri el cartea marii biruinţi?
Răspunde, brazdă neagră de-arătură!

Desprinde-i drum în asprul vălmăşag
cu care s-a încumetat la trântă,
că nu s-a cuibărit pe lângă prag
când îl chema înţelenit pământul.

Că nu s-a poticnit pentru nimic,
ca un precoce bard fără proptele,
căzând cu nasu-n blidul cu şaşlâc
şi-ntr-un pahar cu trei sau patru stele.

Că şi-a purtat ca pe un greu belşug
talentul său, hurtaş cu făurarii,
lângă sclipirea fierului de plug,
ca oamenii stropindu-l cu sudoare.

Va fi ori nu?
Eu nu fac ghicitori,
nici nu scornesc morală de poveste,
dar îl salut pe-acest începător
cu mâini bătătorite şi modeste.

1956


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Liţom k liţu Editura de stat a Moldovei, Chişinău 1957 156 (trad. C.Semenovskii)
Andrei Lupan Meşter Faur Editura de stat a Moldovei, Chişinău 1958 10
Andrei Lupan Pro nas Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1959 132 (trad. Iu.Gordienko)
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1959 198
Paetî sonecinai Maldovî Editura de stat a RSS Belorusia, Minsk 1960 36
Andrei Lupan Stihi Gosudarstvennoie izdatelstvo hudojestvennoi literaturi, Moscova 1961 100 (trad. Iu.Gordienco)
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1962 203
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 141 (trad. C.Semenovskii)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 210
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 148 (trad. C.Semenovskii)
Andrei Lupan Dobro nosiaşii Editura "Detskaia literatura" 1980 59 (trad. C.Semenovskii)
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 220
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 146 (trad. C.Semenovskii)See also:
- Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare plină de entuziasm despre munca la semănat şi cu o referire la un moldovean din Maximovca, ce a fost arestat încă pe timpul lui Stolîpin pentru furt de cai
Author : Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
- Documente -> Corespondenţă -> Cu alţi oameni de creaţie din Moldova -> Scrisoare în care se exprimă nesăbuita dorinţă de a scrie (~1956)
Author : Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Recipient : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)